Cocobiacoweg 200 te Paramaribo
Telefoon nummer:   597-8973937

Algemene voorwaarden huur vakantieappartementen Surivac Apartments

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor ons als voor degene die het huurt.

Prijzen

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend. De prijzen gelden voor boekingen in 2013.

Bevestiging van uw boeking en betaling

Na uw boeking sturen wij u binnen een week een factuur en onze algemene voorwaarden toe. Boekt u langer dan drie maanden vooruit dan krijgt u een voorschotfactuur van 50% van de huursom toegestuurd. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen twee weken betaald te zijn. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking. De restantfactuur ontvangt u drie maanden vóór aanvang van uw huurperiode. Bij boeking binnen twee maanden voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een factuur voor het totale bedrag. Deze factuur dient per ommegaande, uiterlijk binnen één week na ontvangst betaald te worden. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking. Bij de (restant)factuur wordt een waarborgsom van € 100 opgenomen. Dit bedrag wordt teruggestort bij correcte oplevering van het appartement na vertrek.

Annulering

Bij annulering korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd.

Wijziging huurperiode

Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode, dan wordt € 25 aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer u aansluitend bijboekt. Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

Wisseldag

Voor weekverhuur is de aankomst- en vertrekdag vrijdag. De huurder kan de woning na 15.00 uur betrekken. Voor midweekverhuur is de aankomstdag maandag en de vertrekdag vrijdag. Voor weekendverhuur is de aankomstdag vrijdag en de vertrekdag maandag De huurder dient de woning op de vertrekdag vóór 10.00 uur te verlaten. De sleutel dient uiterlijk om 10.00 uur ingeleverd te worden bij de sleutelbewaarder. Wanneer er langer dan een week gehuurd is, vindt vrijdags op afspraak wissel van linnengoed, handdoeken en keukentextiel plaats.

Eindschoonmaak

De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. U dient het appartement opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon in de vaatwasser of opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden.

Bewoning en bezoek

Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor het appartement is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol persoon. Een kind dat gebruik maakt van het kinderbed, wordt niet meegeteld in het aantal aanwezige personen. Hiervoor moet u zelf bedlinnen en dekens of een dekbedje meenemen. Voor bezoek, bijeenkomsten en vieringen geldt dat bezoek overdag en in de avond niet mag leiden tot meer dan een dubbele bezetting. Vanzelfsprekend mag er geen overlast optreden voor omwonenden. Dit laatste geldt ook voor het gebruik van radio of TV Tenten zijn niet toegestaan.

Openstellingsregeling erf

Het is de huurder toegestaan tijdens de huurperiode met een gemotoriseerd voertuig over het erf, via aangegeven route, van en naar de vakantiewoning te rijden. Voor het overige gelden uiteraard de aangegeven ver- en geboden. Wanneer er meer dan het toegestane aantal auto’s (2 per vakantiewoning) over het erf moet rijden en er moet parkeren, dienen er vooraf met de sleutelbewaarder afspraken gemaakt te worden.

Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren of vee mee te brengen.

Huisvuil

Het huisvuil moet gedeponeerd worden in de grijze container. Papier en glas wordt gescheiden ingezameld en wordt ingezameld in daarvoor bestemde containers.

Diversen

In vaatwastabletten en wasmiddel voor resp. vaatwasmachine en wasmachine dient de huurder zelf te voorzien.

Aansprakelijkheid

U bent zelf aansprakelijk voor door u en uw gasten veroorzaakte schade en overlast. Wij zijn niet verantwoordelijk voor: - schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf in de terreinen of door het gebruik van de in de terreinen aanwezige faciliteiten; - schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; - mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen; - onklaar raken of buiten gebruik zijn van faciliteiten of voorzieningen. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van hemzelf, van alle aangemelde personen, als van gasten. Achtergebleven voorwerpen

Achtergebleven voorwerpen kunt u in overleg met onsp afhalen bij de woning of op het kantoor van ons. De voorwerpen worden zes maanden bewaard.

Vragen en opmerkingen

Heeft u tijdens uw verblijf een vraag en/of opmerking, dan kunt u zich wenden tot de sleutelbewaarder. Deze zal dan voor een passende oplossing zorgen. Heeft u na uw verblijf suggesties voor verbeteringen dan kunt u deze kwijt in het opmerkingenformulier dat u in de woning aantreft.